Orange Warsaw Festival 2024

Orange
Orange

Konkurs zakończony

Dziękujemy za udział

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Twoim udziałem w Konkursie „15 edycja Orange Warsaw Festival” jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Orange Polska: inspektorochronydanych@orange.com. Pełne informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w §9 Regulaminu